O Gov Academy

Celem naszych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów zajmujących się min. finansami publicznymi,   rachunkowością i sprawozdawczością budżetową, podatkami, egzekucją podatkową  i administracyjną w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ochroną środowiska.

Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących
jak również planowanych regulacji prawnych.

Od ponad 20 lat zajmuję się przygotowaniem szkoleń, szeroko rozumianej pomocy w zdobywaniu wiedzy
oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Uwielbiam zdobywać  z Państwem nowe doświadczenia, zawierać nowe ciekawe znajomości, poszerzać kontakty, współpracować z ludźmi, których pasją jest dzielenie się wiedzą.
Po tych latach nadszedł dla mnie czas by pójść własną ścieżką i dalej robić to co lubię, ale na własnych, nie ograniczających mnie zasadach. Chcę wykorzystać swój potencjał i stworzyć dla Państwa “szereg usług” – “usługi”, z których będziecie z przyjemnością  korzystać.
Wyznaję zasadę, iż nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego z radością zorganizuję dla Państwa każde szkolenie.
Serdecznie zapraszam do współpracy.