Szkolenia na zamówienie

GOV Academy przygotuje dla Państwa ofertę „szytą na miarę”. Każdy projekt oparty jest na dostosowaniu zawartości merytorycznej oraz doborze najbardziej doświadczonych trenerów do potrzeb konkretnej firmy i jej specyfiki działania. Zakres merytoryczny, czas, miejsce, sposób realizacji oraz formę każdego projektu ustalamy indywidualnie po analizie potrzeb szkoleniowych. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i oczekiwania.

Nasze zamknięte mają interaktywny charakter zapewniający uczestnikom czynny udział w realizowanych zajęciach. Do każdego szkolenia przygotowywane są autorskie materiały. Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym certyfikatem.

Przykładowe tematy szkoleń na zamówienie

  • Rachunkowość budżetowa
  • Finanse publiczne
  • Zarządzanie ryzykiem jednostce publicznej
  • Kompetencje miękkie –  umiejętności osobiste,  obsługa klienta
  • Zamówienia publiczne
  • KPA i egzekucja administracyjna
  • Ochrona środowiska – KOBIZE, Baza danych o odpadach

Wszystkie tematy szkoleń otwartych, które są w naszej ofercie mozemy zorganizować w formule zamkniętej, zarówno w formie online, stacjonarnej jak i wyjazdowej.