Główna

Celem naszych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów zajmujących się min. finansami publicznymi,   rachunkowością i sprawozdawczością budżetową, podatkami, egzekucją podatkową  i administracyjną w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ochroną środowiska.

Wykładowcy to praktycy o bogatym doświadczeniu, mający aktualną wiedzę zarówno w zakresie obowiązujących
jak również planowanych regulacji prawnych.